بیهوفار

عسل های آلمانی بیهوفار

 بیهوفار اولین بار در سال 1947 راه اندازی شد توسط یک شرکت خانوادگی مستقر در براونشویگ تاسیس شد.
بیهوفار تنوع زیادی از عسل خالص با بهترین کیفیت زنبوردار را ارائه می دهد. در میان محصولات این برند شما انواع نفیس و عسل های تک گل ، یا تک منبع خالص با طیف طعم دهنده ای گسترده ای را پیدا خواهید کرد.
بیهوفار با حدود 50 محصول مختلف بیشترین انتخاب و تنوع عسل را در آلمان ارائه می دهد.