سوبی

عسل های آمریکایی سوبی

 سوبی اولین بار در سال 1921 راه اندازی شد نسل های متمادی ، زنبورداران مستقل ما با نمونه برداری ، آزمایش و درجه بندی تمام عسل از نظر وضوح ، نوع گل ، طعم ، رطوبت و رنگ اطمینان حاصل کرده اند که هر بطری مورد تأیید قرار گرفته است.
 بنابراین می دانید که عسلی که خریداری می کنید همیشه عسل با کیفیت و طبیعی است.