خواص عسل چهل گیاه

عسل چند گیاه

عسل چند گیاه

عسل چند گیاه  در یک منطقه که کلنی زنبور عسل مستقر شده، پوشش گیاهی متنوعی از یک تا چند گل گیاهان دارویی وجود دارد، زنبور عسل از شهد تمامی گل ها مکیده و عسلی با نام عسل چند گیاه را … ادامه مطلب

0 نظرات